Anjelská aqua aura

Už v názve má tento síce umelo vyrobený, ale veľmi krásny a energeticky silný  kameň, že dokáže liečiť, prečisťovať a ukľudňovať auru. Jeho výroba vzniká nanášaním zlata a titánu na čistý kremeň. Obsahuje všetky farby dúhy a preto je nositeľom čistého svetla. Harmonizuje všetky čakry a odstraňuje energetické blokády.

Čistenie pod tečúcou vodou a nabíjanie pri splne.