Zafír

Zafír je druhý najtvrdší drahokam na svete rovnako ako rubín. Verí sa že svojmu nositeľovi prináša silu, večný život a ochranu pred zlými duchmi. Zafíru sa už v stredoveku pripisovali tie najvyššie duchovné hodnoty, ako úprimnosť, múdrosť a čestnosť. V partnerskom živote upevňuje vernosť a lásku. Čistíme ho pod tečúcou vodou a nabíjame na nepriamom slnečnom svetle ale pri splne.